Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Leszno

10W dniu 27 marca br. w siedzibie tutejszej komendy odbyła się cykliczna narada operacyjna z komendantami ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu leszczyńskiego, naczelnikami jednostek OSP z KSRG oraz pracownikami prowadzącymi sprawy ochrony przeciwpożarowej w urzędach miast i gmin oraz gmin. Podczas spotkania przedstawiono statystykę zdarzeń powstałych w roku 2018, zagadnienia dot. działalności operacyjnej, w tym między innymi analizę czasów operacyjnych, harmonogramy ćwiczeń, terminarz zawodów sportowo-pożarniczych. Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie st. kpt. Sebastian Kozłowski zaprezentował „Koncepcję zaopatrzenia wodnego m. Leszna i powiatu leszczyńskiego”. W dalszej części narady omówiono szkolenia druhów ochotników przeprowadzone w 2018 r. oraz plany szkoleniowe na rok 2019. Podsumowano również przeglądy sprzętu silnikowego przeprowadzone w 2018 r., oraz przypomniano zasady rozliczania dotacji finansowych na KSRG. Oficer prasowy KM PSP w Lesznie mł. bryg. Rafał Wypych przypomniał zasady współpracy z mediami na terenie akcji. Na koniec głos zabrali Komendant Miejski PSP w Lesznie st. bryg Maciej Zdęga oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie dh. Stanisław Wolniczak, którzy przedstawili zagadnienia związane z bieżącą działalnością komendy oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego powiatu.

Tekst: kpt. Sławomir Durka
Zdjęcia: Dariusz Talarczyk