Leszczyńscy policjanci spotykają się z dziećmi w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Głównym celem akcji jest propagowanie właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie utonięć.

Do końca września realizowany jest projekt Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” objęty honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wpisany do Harmonogramu działań na rok 2019 w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020 .

Już od kilku tygodni leszczyńscy policjanci regularnie spotykają się dziećmi, w szkołach, clubach, w ramach półkolonii, aby porozmawiać o bezpiecznym zachowaniu nad wodą. Mundurowi promują odpowiedzialne postawy osób korzystających z wody oraz przypominają zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Rozmawiają o tym jak zapobiegać zaginięciu dziecka na zatłoczonej plaży i jak sobie radzić w sytuacji ewentualnego zaginięcia, omówione są główne przyczyny utonięć oraz podstawowe zasady zachowania nad wodą mające wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa

Podczas spotkań funkcjonariusze przypominają o możliwości korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, za pośrednictwem której można zgłaszać zagrożone obszary, także w zakresie utonięć i dzikich kąpielisk.