IMG 20190706 WA0000W pierwszym tygodniu lipca strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lesznie, wspólnie ze strażakami ochotnikami z terenu powiatu leszczyńskiego, wyjeżdżali do 30 zdarzeń. W tym okresie na terenie naszego działania odnotowano 17 pożarów. Sporą ilość zdarzeń w tej grupie stanowiły zdarzenia podczas prac żniwnych (7) oraz w lasach (4). Najczęstszą przyczyną pożarów była nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem. 

Do charakterystycznych zdarzeń należy zaliczyć pożar pola oraz prasy zwijającej, który miał miejsce w dniu 1 lipca w miejscowości Ziemnice. Zatarcie łożyska spowodowało straty w wysokości 60 tysięcy złotych, na co złożyło się spalenie prasy, zboża na pniu oraz ścierniska na powierzchni około 3,5 ha.
W pierwszym tygodniu lipca, pożary spowodowały łączne straty blisko 226 tysięcy złotych.

Opracowanie: mł. kpt. Szymon Kurpisz
Zdjęcia: zmiany służbowe JRG w Lesznie