Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Leszno

2W dniach 7-9 września odbył się cykl spotkań strażaków w firmie SCANIA POLSKA w miejscowości Klonówiec mający na celu zapoznanie zmian służbowych z budową pojazdów ciężarowych, w których materiałem pędnym jest gaz LNG.
Pojazdy zasilane gazem LNG (ang. liquefied natural gas) są coraz częściej spotykane na polskich drogach, dlatego dzięki uprzejmości firmy SCANIA POLSKA, na terenie siedziby ich firmy strażacy mogli zapoznać się z budową pojazdów ciężarowych, sposobem działania instalacji LNG, a także z rozwiązaniami technicznymi stosowanych w pojazdach ciężarowych napędzanych skroplonym gazem ziemnym. Dyskutowano ponadto nad ewentualnymi procedurami postępowania w przypadku awarii. W ramach przypomnienia omówiono zasady BHP w trakcie prowadzenia działań ratowniczych, w szczególności analizując zdarzenia związane z substancjami palnymi.
Przeprowadzone spotkanie było jednym ze szkoleń strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lesznie w ramach doskonalenia zawodowego.

Tekst: asp. Krzysztof Przezbórski
Zdjęcia: mł. bryg. Jakub Stryjak, asp. Krzysztof Przezbórski