6 maja został ustanowiony przez Komisję Europejską jako Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którego celem jest zwrócenie uwagi mieszkańcom Unii Europejskiej na kwestie bezpieczeństwa na drogach, w tym zmianę zachowań użytkowników dróg. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to część strategii Komisji Europejskiej zmierzającej do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych.

Charakter tego wydarzenia ma na celu zwrócenie uwagi obywateli Unii Europejskiej na kwestię bezpieczeństwa na drodze. Powodem wprowadzenia tego dnia była rosnąca z roku na rok liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych, rowerzystów oraz motocyklistów.

Dzień ten jest kolejną okazją, by informować, edukować i przypominać uczestnikom ruchu drogowego, że przestrzeganie przepisów, uprzejmość i cierpliwość, wzajemny szacunek i życzliwość to czynniki, które mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Kultura osobista tworzy kulturę jazdy i bezpieczeństwo na drodze!

Niestety sytuacje na drogach pokazują, że policyjne apele o rozsądek za kierownicą i przestrzeganie przepisów, są niejednokrotnie ignorowane. Policjanci codziennie są wzywani do zdarzeń drogowych, które są skutkiem lekceważenia obowiązujących norm prawnych. Przekraczanie dozwolonej prędkości, niezgodne z przepisami używanie telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, czy nie zapięcie pasów bezpieczeństwa – to tylko niektóre z wykroczeń, najczęściej ujawnianych przez funkcjonariuszy. Wszystkie one mają wpływ na bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych.