W Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie, w trakcie trwania zajęć doszło do wybuchu ładunku pozostawionego w plecaku w holu uczelni. Były ofiary śmiertelne i wiele osób poszkodowanych. To scenariusz ćwiczeń z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w których udział wzięli policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie wraz z innymi służbami ratowniczymi i uczniami klasy policyjnej z III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie.

Do zdarzenia doszło 25 maja br. w Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie przy ul. Mickiewicza 5. Postronna osoba wniosła do holu uczelni plecak, w którym znajdował się materiał wybuchowy. Podczas trwania zajęć wykładowych doszło do eksplozji ładunku. W tym czasie w holu znajdowało się około 30 osób, głównie studentów akademii. Cześć z nich poniosła śmierć na miejscu, a część została ranna.

Takie zgłoszenie o godz. 10.00 otrzymały leszczyńskie służby ratownicze, w tym oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Na miejsce skierowano policjantów z różnych pionów: prewencji, ruchu drogowego, kryminalnego. Funkcjonariusze ruchu drogowego zabezpieczyli drogi ewakuacyjne, dbali o ich drożność oraz kierowali ruchem drogowym w rejonie zdarzenia. Na miejsce został skierowany przewodnik psa służbowego wraz z czworonożnym partnerem do wykrywania materiałów wybuchowych. W działania zaangażowano uczniów klasy policyjnej z III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. Młodzież miała okazję w realnych warunkach przyjrzeć się działaniom kryzysowym. Uczniowie zabezpieczali miejsce zdarzenia oraz udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym.

Na szczęście powyższa sytuacja to tyko ćwiczenia z zakresu zarządzania w sytuacji kryzysowej. Ich inicjatorem była Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie. Ze scenariuszem szkolenia zapoznana była tylko ścisła grupa organizatorów.

Była to doskonała okazja do koordynacji i współpracy służb ratowniczych, doskonalono umiejętność odizolowania terenu przez siły policyjne, sprawdzono umiejętność przeszukania budynku, w tym przy użyciu wyspecjalizowanego psa służbowego, sprawdzono procedury ewakuacji oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

W ćwiczeniach oprócz organizatorów i policjantów udział wzięli między innymi funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, Straży Miejskiej w Lesznie, zespoły ratownictwa medycznego, w tym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Leszna.

 

Monika Zymełka


 


 


 


 


 

 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
 • #8
 • #9
 • #10
 • #11
 • #12
 • #13
 • #14
 • #15
 • #16
 • #17
 • #18
 • #19