Leszno modernizuje kamienice - MZBK ogłasza zamówienie publiczne
Leszno stawia na zieloną przyszłość, ogłaszając ambitny plan remontów kamienic. Z radością przyjmujemy wiadomość o inwestycjach, które nie tylko poprawią estetykę naszego miasta, ale przede wszystkim – jakość życia mieszkańców i efektywność energetyczną budynków. To krok naprzód w walce z ubóstwem energetycznym, którego znaczenie w dzisiejszych czasach nie może być przecenione.
  1. Miasto Leszno rozpoczyna procedurę zamówienia publicznego dotyczącą remontu kamienic zarządzanych przez MZBK.
  2. Przedsięwzięcie podzielone jest na pięć części, obejmujących remonty budynków przy różnych ulicach.
  3. Finansowanie projektu zapewnione jest przez Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), w ramach PROGRAMU TERMO.
  4. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczono 5 478 827,34 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego.
  5. Cele inwestycji to poprawa efektywności energetycznej i walka z ubóstwem energetycznym.
  6. Zarządzający projektem planują regularne informowanie o postępach i rezultatach działań.

W ramach szeroko zakrojonego planu modernizacji i remontów, Leszno przyjmuje na swoje barki misję zrewitalizowania pięciu wybranych kamienic. Inicjatywa ta wpisuje się w obszerniejszy schemat wspierania termomodernizacji, a fundamentem jest uchwalona ustawa z 21.11.2008 roku. Zadania te dotyczą budynków przy ulicach takich jak 17 Pułku Ułanów, Leszczyńskich, Lipowej, Narutowicza oraz Wąskiej.

Inwestycja ta jest wspomagana kapitałem z Krajowego Planu Odbudowy, co obrazuje zaangażowanie państwa w lokalne inicjatywy zmierzające do poprawy warunków życiowych obywateli. Zdobyte środki, opiewające na kwotę 5 478 827,34 zł, są wyrazem wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego dla miasta w dążeniu do osiągnięcia określonych celów. Ta szczegółowa nazwa inwestycji „B1.1.2 wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych” już sama w sobie maluje obraz ambitnych założeń i horyzontów, na które Leszno się wybiega.

Oczekiwania wobec tego przedsięwzięcia są wielowymiarowe, z poprawą efektywności energetycznej i jakości stosowanych rozwiązań mieszkaniowych na czele. To także strategia walki z ubóstwem energetycznym – problemem, który w dzisiejszych realiach urósł do rangi kluczowego wyzwania społecznego. Inicjatywa ta, mieszcząca się pod sztandarem Krajowego Planu Odbudowy, przejawia zdecydowane kroki w kierunku „bezpiecznej przyszłości”, czyniąc z Leszna przykład godny naśladowania.

Podsumowując, długofalowa perspektywa i skrupulatne planowanie odzwierciedlają wysokie aspiracje Miasta Leszno. Skoncentrowanie się na poprawie warunków mieszkaniowych oraz efektywności energetycznej jest dowodem na to, że lokalne władze myślą o przyszłości swoich obywateli. Mieszkańcy mogą spodziewać się regularnych informacji na temat postępów i efektów działań, które będą świadczyły o dynamicznym rozwoju Leszna i jego zobowiązaniu do zrównoważonego rozwoju.


Opierając się na: Urząd Miasta Leszna