Wybrano wykonawców do remontu trzech kamienic w naszym mieście
Leszno wkroczyło na nową ścieżkę modernizacji miejskiej przestrzeni, wybierając wykonawców remontu trzech kamienic. To krok ku przyszłości, który ma na celu nie tylko poprawę estetyki, ale i zwiększenie komfortu mieszkańców oraz efektywności energetycznej budynków.
  • Wybrano oferty na modernizację trzech kamienic w ramach publicznego zamówienia.
  • Przedsięwzięcie wsparte finansowo przez Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
  • Cele inwestycji to poprawa efektywności energetycznej i walka z ubóstwem energetycznym.
  • Komunikaty o postępach i efektach remontów będą na bieżąco przekazywane mieszkańcom.

W ramach inicjatywy mającej na celu odnowienie miejskiej tkanki, trzy kamienice położone przy ulicach: 17 Pułku Ułanów 5 i 5a, Leszczyńskich 37 oraz Lipowej 30, zostaną poddane gruntownemu remontowi. Za realizację tego ambitnego projektu odpowiadać będą wyłonieni w drodze przetargu wykonawcy, którzy zobowiązali się do przeprowadzenia modernizacji z należytą starannością i zgodnie z najnowszymi standardami w zakresie efektywności energetycznej.

Projekt remontowy nie tylko odświeży wizerunek tych historycznych budowli, ale przede wszystkim przyczyni się do zwiększenia komfortu życia ich mieszkańców. Poprawa efektywności energetycznej to także odpowiedź na rosnące potrzeby ekologiczne i ekonomiczne naszych czasów, a także krok w kierunku realizacji narodowych celów w zakresie redukcji emisji.

Dofinansowanie projektu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności podkreśla znaczenie przedsięwzięcia nie tylko dla lokalnej społeczności, ale i dla całego kraju w kontekście dążenia do osiągnięcia większej odporności energetycznej i zmniejszenia ubóstwa energetycznego. Inwestycja ta wpisuje się w szeroko rozumianą ideę budowania bezpiecznej przyszłości, stawiając czoła wyzwaniom współczesnego kryzysu.

Informacje o postępach prac oraz osiągniętych rezultatach będą systematycznie przekazywane, aby wszyscy zainteresowani mogli na bieżąco śledzić rozwój projektu. To nie tylko świadectwo transparentności działań, ale i okazja do świętowania wspólnych sukcesów w procesie odnowy naszego miasta.


Na podstawie: Urząd Miasta Leszna