Nowa Rada Sportu powołana przez prezydenta Leszna
Prezydent Grzegorz Rusiecki ogłosił powołanie nowego składu Rady Sportu Miasta. Dziesięcioosobowy zespół, złożony z doświadczonych sportowców, trenerów i działaczy, będzie wspierać rozwój sportu w mieście przez najbliższe cztery lata.

Zadania nowo powołanej Rady Sportu Miasta

Nowa Rada Sportu Miasta została powołana przez prezydenta Grzegorza Rusieckiego, aby wspierać rozwój sportu w mieście. Rada będzie odpowiedzialna za opiniowanie wniosków dotyczących stypendiów i dotacji sportowych, a także za inicjowanie projektów rozbudowy infrastruktury sportowej. Dzięki ich wsparciu, miasto ma nadzieję na dynamiczny rozwój sportowej bazy i podniesienie poziomu sportowego w różnych dyscyplinach.

Skład Rady Sportu Miasta

W skład nowo powołanej Rady wchodzą osoby z bogatym doświadczeniem w różnych dziedzinach sportu. Wśród członków znajdują się:

  • Krzysztof Barczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR)
  • Piotr Giernas, działacz i sędzia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA)
  • Zbigniew Haupt, działacz lekkoatletyczny
  • Agnieszka Jerzyk, triathlonistka
  • Karina Mierzyńska-Grys, siatkarka i trenerka
  • Janusz Poła, rektor Akademii Nauk Stosowanych (ANS)
  • Cecylia Pudlicka, trenerka boksu i kickboxingu
  • Beata Włodarczyk, kręglarka
  • Krzysztof Zajc, trener koszykówki
  • Andrzej Zielony, instruktor i zawodnik brydża sportowego

Każdy z tych członków wnosi do Rady unikalne doświadczenie i wiedzę, co pozwala na kompleksowe podejście do rozwoju sportu w mieście.

Organizacja i funkcjonowanie Rady

Członkowie Rady Sportu Miasta będą działać na zasadzie wolontariatu przez czteroletnią kadencję. Na pierwszym posiedzeniu, które odbędzie się w najbliższym czasie, zostaną wybrani przewodniczący, zastępca oraz sekretarz Rady. Te stanowiska są kluczowe dla sprawnego funkcjonowania Rady i realizacji jej zadań.

Współpraca pomiędzy członkami Rady a urzędnikami miejskimi jest kluczowa dla skutecznego wdrażania nowych projektów i inicjatyw sportowych. Dzięki ich zaangażowaniu i pasji, miasto ma szansę na rozwój sportowy na najwyższym poziomie.

Powołanie nowej Rady Sportu Miasta to krok w stronę dynamicznego rozwoju sportu lokalnego. Zespół złożony z doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin sportu ma przed sobą ambitne zadania, które z pewnością przyniosą korzyści mieszkańcom miasta.


Opierając się na: Urząd Miasta Leszna