117 czerwca 2019 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie odbyły się ćwiczenia dla Jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego. W ćwiczeniach brały udział zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Lesznie oraz zastępy z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzemieniewa, Pawłowic i Osiecznej. Celem ćwiczeń było sprawdzenie strażaków pod kątem przygotowania do zdarzeń, które mogą zaistnieć w charakterystycznych budynkach jakimi są szpitale, gdzie przebywają osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. Również ćwiczenia były dobrą okazją do skoordynowania działań kilku zastępów z różnych jednostek ochrony przeciwpożarowej, a także do zapoznania się strażaków z budynkiem i terenem przyległym do szpitala. Scenariusz ćwiczeń przewidywała wystąpienie pożaru w pomieszczeniu kuchennym na pierwszym piętrze w bloku C budynku szpitala. Pożar został wykryty poprzez system sygnalizacji pożaru, a informacja o zdarzeniu została przekazana telefonicznie do SKKM w Lesznie. Przed przybyciem pierwszych zastępów, personel szpitala ewakuował pacjentów z budynku oraz ustalił, że wewnątrz budynku pozostały 3 osoby. Zadaniem strażaków było odnalezienie poszkodowanych i ich ewakuowanie w bezpieczne miejsce przy użyciu drabiny mechanicznej oraz zlokalizowanie źródła ognia i jego ugaszenie. Ćwiczenia były dobrym sposobem na sprawdzenie swoich umiejętności, wiedzy oraz sprzętu.

Opracowanie: asp. Dominik Wels

Zdjęcia: mł. bryg. Rafał Wypych