Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Leszno

MMFB1931W dniu 11 września br. odbyły się ćwiczenia ewakuacyjno-ratownicze dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP oraz Jednostek OSP na obiektach zakładu ASTROMAL w Wilkowicach. Zakład zajmuje się produkcją laminatów poliestrowo szklanych, foteli do autobusów oraz różnej gamy akcesoriów samochodowych. W głównych technologiach laminowania ręcznego, laminowania wtryskowego czy formowania hybrydowego stosowane są wielorakie substytuty chemiczne stwarzające duże zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Założenie taktyczne było okazją do doskonalenia działań ratowniczych Specjalistycznej Grupy Chemiczno-Ekologicznej. Możliwość skorzystania z różnych substancji chemicznych dała szansę przetestowania urządzeń pomiarowych jak i samej organizacji działań.
Ćwiczenia grupy poprzedzone zostały zorganizowaniem ewakuacji dla całego stanu osobowego zakładu pracy. W ćwiczeniach uczestniczyły również zastępy Jednostek OSP Wilkowice i OSP Lipno na których spoczywał obowiązek zapewnienia odpowiednich działań z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy poszkodowanym oraz zorganizowanie punktu przyjęcia poszkodowanych.
Opracowanie : asp. sztab. Jacek Nowak
Zdjęcia: ASTROMAL