Komendant Główny Policji, w imieniu własnym oraz kierownictwa polskiej Policji, zwraca się do policjantów, policjantek oraz pracowników cywilnych przekazując najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

Policjantki, Policjanci,
Pracownicy Policji,
Emeryci i Renciści Policyjni,
Przedstawiciele Związków Zawodowych,
Stowarzyszeń i Fundacji

Święta Wielkanocne to czas skupienia i głębokiej refleksji nie tylko dla chrześcijan wierzących w zmartwychwstanie i zwycięstwo życia nad śmiercią, ale także dla wszystkich, którzy każdego dnia ufają w ostateczną przewagę dobra nad złem.

Rok temu stanęliśmy przed wyzwaniem wsparcia naszych sąsiadów z Ukrainy. Ten egzamin z człowieczeństwa w naszej służbie zdajemy po dziś dzień. Dziękuję Wam za wszystko, co przez ostatnie dwanaście miesięcy zrobiliście dla bezpieczeństwa uciekających przed wojną uchodźców, jak i dla przyjmujących ich pod swoje dachy obywateli naszego kraju. W tym trudnym czasie dotykającym całą ludzkość, musimy pamiętać, że tylko we wspólnocie jesteśmy w stanie pokonać przeciwności i zdobyć nową perspektywę na życie.

W Waszej jakże trudnej, często niebezpiecznej służbie, pamiętajcie jednak również o sobie i swoich bliskich. Niech nadchodzący czas świąt wielkanocnych pozwoli nabrać dystansu do otaczającej nas na co dzień rzeczywistości, przyniesie radość oraz wzajemną życzliwość, a także umocni wiarę w drugiego człowieka.

Życzę Wam, aby spotkania przy wielkanocnym stole były pełne spokoju, otuchy i nadziei. Niech kolejne dni będą bezpiecznie, przyniosą prawdziwe wytchnienie oraz pokrzepienie. Powracająca do życia natura niech zaś będzie natchnieniem w codziennym życiu, abyśmy w kolejną wiosnę wkroczyli pełni energii oraz siły do dalszej służby i pracy.

Z wyrazami szacunku,

gen. insp. Jarosław Szymczyk