Rekordowe wykorzystanie piasku i soli na drogach powiatu leszczyńskiego tej zimy
Zima w powiecie leszczyńskim była wyjątkowo wymagająca dla dróg i służb odpowiedzialnych za ich utrzymanie. Użycie prawie 950 ton mieszaniny piasku i soli, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do poprzedniego sezonu, świadczy o trudnych warunkach atmosferycznych, z którymi musieliśmy się zmierzyć.
  1. W te zimie wykorzystano blisko 950 ton mieszaniny piasku i soli do utrzymania dróg w powiecie leszczyńskim.
  2. Prace nad zapewnieniem przejezdności dróg prowadzone były nie tylko przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, ale również przez trzy firmy zewnętrzne.
  3. Koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg wyniosły 479 tys. zł, obejmując zakup surowców, paliwa, wynajem sprzętu i jego naprawę.
  4. Na sezon 2023/2024 przygotowano 1053 tony mieszaniny piasku i soli, z czego zużyto już 944 tony.

Zima jak co roku stawia przed zarządcami dróg poważne wyzwania. Nie tylko muszą oni borykać się z niespodziewanymi opadami śniegu i oblodzeniami, ale również z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg. W powiecie leszczyńskim do walki z zimowymi niespodziankami przygotowano imponującą ilość materiałów i sprzętu.

Aby sprostać zimowym trudnościom, Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie wraz z trzema firmami zewnętrznymi dysponował arsenałem sprzętu, w tym pługami, ładowarkami, piaskarkami i spycharkami. Dzięki temu, nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych, udało się utrzymać przejezdność dróg, co dla wielu mieszkańców powiatu było nieocenione.

Finansowe obciążenie związane z zimowym utrzymaniem dróg wyniosło blisko pół miliona złotych, co pokazuje skalę przedsięwzięcia. Inwestycja ta miała jednak na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania wszystkim mieszkańcom i gościom powiatu leszczyńskiego w trudnych zimowych warunkach.

Przygotowania do kolejnych miesięcy również nie ustają. W magazynach pozostało jeszcze ponad 100 ton soli z piaskiem, gotowych do użycia, kiedy tylko zima znów da o sobie znać. Troska o drogi i bezpieczeństwo użytkowników to priorytet, który zarządcy dróg stale mają na uwadze.


Opierając się na: Starostwo Powiatowe w Lesznie