Nowe godziny pracy Urzędu Miasta Leszna od 1 lipca
Od 1 lipca w Urzędzie Miasta Leszna zmieniają się godziny pracy. Mieszkańcy będą mieli więcej czasu na załatwienie swoich spraw, szczególnie w poniedziałkowe popołudnia. Nowe godziny pracy będą różnić się w zależności od pory roku, a dodatkowo urzędnicy będą pracować krócej.
  1. Zmiana godzin pracy urzędu od 1 lipca
  2. Wydłużenie godzin pracy w poniedziałki
  3. Zmniejszenie wymiaru czasu pracy urzędników
  4. Godziny pracy Centrum Informacji Turystycznej

Od 1 lipca Urząd Miasta wprowadza nowe godziny pracy. W okresie letnim, czyli w lipcu i sierpniu, urząd będzie otwarty w poniedziałki od godziny 7:00 do 18:00, a od wtorku do piątku od 7:00 do 14:00. Od września natomiast, urzędnicy będą pracować w poniedziałki od 8:00 do 18:00, a w pozostałe dni tygodnia od 8:00 do 15:00. To ważna zmiana, która z pewnością ułatwi mieszkańcom załatwienie spraw urzędowych.

Prezydent Grzegorz Rusiecki podkreśla, że priorytetem było przywrócenie obsługi mieszkańców w poniedziałkowe popołudnia.

Bardzo zależało mi na przywróceniu obsługi mieszkańców w poniedziałkowe popołudnia. Dostawałem dużo sygnałów, że jest to potrzebne i ułatwi mieszkańcom załatwianie różnych urzędowych spraw – mówi Prezydent Grzegorz Rusiecki.

Zmiany obejmują również Centrum Informacji Turystycznej, które przez cały rok będzie działać w poniedziałki od 8:00 do 18:00, od wtorku do piątku od 8:00 do 17:00, a w soboty od 8:00 do 15:00. Dzięki temu turyści i mieszkańcy będą mieli stały dostęp do informacji w dogodnych godzinach.

Jedną z istotnych nowości jest także zmniejszenie normy czasu pracy urzędników z 8 do 7 godzin dziennie, bez utraty wynagrodzenia i wymiaru urlopu. Prezydent Rusiecki wyjaśnia, że jest to pilotażowe działanie, które ma na celu sprawdzenie, czy krótszy czas pracy wpłynie na efektywność urzędników.

To pilotażowe działanie. Najbliższe miesiące pokażą, czy takie rozwiązanie wpłynie pozytywnie na wydajność i efektywność pracy w urzędzie, np. czy ilość obsługiwanych klientów lub wydanych decyzji nie ulegnie zmniejszeniu itp. Będę to monitorować i analizować na podstawie sprawozdań, jakie przygotowywać będą naczelnicy i kierownicy – tłumaczy Prezydent Grzegorz Rusiecki. – W Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej trwa właśnie proces legislacyjny dotyczący zmiany w Kodeksie pracy w zakresie zmniejszenia tygodniowej normy czasu pracy do 35 godzin. Wychodzimy naprzeciw tym zmianom i wkrótce sami przekonamy się, czy są one zasadne. Cieszę się, że to właśnie Urząd Miasta Leszna będzie pionierem 35-godzinnego tygodnia pracy i mocno wierzę w to, że moi pracownicy to docenią i sprostają wyzwaniu podniesienia efektywności pracy.

Zmiany te mają na celu poprawę dostępności urzędu dla mieszkańców oraz testowanie nowych rozwiązań, które mogą stać się standardem w przyszłości. Mieszkańcy mogą być pewni, że miasto dąży do usprawnienia obsługi i podniesienia jakości świadczonych usług.


Według informacji z: Urząd Miasta Leszna