Leszno w żałobie: Zmarł Edouard Dolecki, Honorowy Obywatel Miasta
Leszno żegna swojego Honorowego Obywatela, Edouarda Doleckiego, który zmarł w wieku 81 lat. Był on kluczową postacią w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji między Lesznem a francuskim Montluçon. Jego zaangażowanie w rozwój współpracy międzynarodowej przyniosło wiele korzyści dla obu miast.

Życie i korzenie Edouarda Doleckiego

Edouard Dolecki przyszedł na świat 15 października 1943 roku w Villefranche d’Allier we Francji. Jego rodzina miała polskie korzenie, związane z przedwojenną Polonią, która osiedliła się we Francji, szukając zatrudnienia w kopalniach węgla kamiennego. Te korzenie miały istotny wpływ na jego późniejsze działania i zaangażowanie w relacje polsko-francuskie.

Kariera i działalność na rzecz współpracy międzynarodowej

Edouard Dolecki pełnił funkcję Prezesa Komitetu Zarządzającego Stowarzyszenia Francja-Polska w Domérat oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Przyjaźni Francusko-Polskiej w Montluçon. Jego oddanie i pasja do koordynacji współpracy między Francją a Polską były widoczne na wielu płaszczyznach. Pierwsza wymiana z Lesznem, w której brał udział, miała miejsce w 1984 roku. Dolecki organizował liczne wymiany i wizyty, w tym dla studentów, sportowców i artystów, co przyczyniło się do zacieśnienia relacji między miastami.

Oficjalne partnerstwo między Lesznem a Montluçon

W 2000 roku nawiązano formalną współpracę partnerską między Lesznem a Montluçon, a oficjalne podpisanie umowy partnerskiej miało miejsce w 2004 roku. Dzięki zaangażowaniu Edouarda Doleckiego, relacje te przyniosły wiele korzyści obu stronom, w tym współpracę z lokalnymi firmami oraz wymiany kulturalne i edukacyjne. Jego działania zostały docenione przez władze obu miast.

Uznanie i nagrody

Za swoje zasługi Edouard Dolecki otrzymał wiele wyróżnień. W 1997 roku został uhonorowany Medalem Za Zasługi Miasta Domérat, a w Polsce odznaczono go Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2021 roku Rada Miejska Leszna przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta, co było wyrazem uznania za jego wkład w rozwój relacji między miastami.

Uroczystości pogrzebowe

Edouard Dolecki zmarł mając 81 lat. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 12 lipca 2024 roku w Montluçon. Jego odejście jest wielką stratą dla społeczności lokalnej, która pamięta go jako osobę niezwykle zaangażowaną w budowanie międzynarodowych mostów przyjaźni.


Na podst. UM Leszno