Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Leszno

Komendant Miejski Policji w Lesznie insp. Krzysztof Nowak pożegnał dziś odchodzącego na emeryturę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego leszczyńskiej Policji podinsp. Dariusza Adamczaka. Spotkanie było okazją do podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie w służbę na rzecz bezpieczeństwa w regionie leszczyńskim.

4 września br. w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie odbyła się uroczysta zbiórka w trakcie, której kierownictwo leszczyńskiej Policji uroczyście pożegnało odchodzącego na emeryturę podinsp. Dariusza Adamczaka.

Udział w spotkaniu wzięli także Starosta Leszczyński Jarosław Wawrzyniak, Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Lesznie Dominik Kaźmierczak, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu mł. insp. Stanisław Małecki.

Szef leszczyńskich policjantów podziękował naczelnikowi za oddaną i zaangażowaną służbę na rzecz bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców Leszna i Powiatu Leszczyńskiego, ale także osób poruszających się po drogach naszego regionu. Nie zabrakło życzeń pomyślności i realizacji własnych pasji w dobrym zdrowiu.

Podinspektor Dariusz Adamczak do Policji przyjął się w 1995 roku. Pierwsze 13 lat służby związał z Wydziałem Łączności i Informatyki leszczyńskiej komendy. W 2008 roku rozpoczął służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Po 6 latach, czyli w roku 2014 powrócił do Leszna, gdzie objął stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego.

Emerytura to czas nowych wyzwań i zmian, dlatego życzymy Naczelnikowi, aby czas na emeryturze płynął wolniej i aby znalazł w nim chwile na realizację własnych pasji i zamierzeń.

Monika Żymełka