Leszczyńscy policjanci przeprowadzili cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą na temat zagrożeń wynikających z korzystania z internetu. Rozmawiano o destrukcyjnym wpływie internetu na życie młodego człowieka oraz przeciwdziałaniu cyberprzemocy.

W ostatnich tygodniach policjanci przeprowadzili kolejne spotkania edukacyjno – profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą z leszczyńskich szkół. Tym razem tematem spotkań była odpowiedzialność karna nieletnich za popełniane przez nich czyny oraz szeroko rozumiana cyberprzemoc.

Policjanci wyjaśnili młodym ludziom czym naprawdę jest cyberprzemoc, jakie zachowania są przestępczością w sieci. Wytłumaczono uczniom dlaczego cyberprzemoc jest niebezpieczna i jaki ma lub może mieć wpływ na młody organizm. Pouczono także uczestników spotkań jakie są konsekwencje prawne wynikające z łamania prawa przy wykorzystaniu internetu.

Policjanci wskazali, gdzie i w jaki sposób ofiara przestępczości w sieci może szukać wsparcia i pomocy.

Młodzi ludzie z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniach, z ich strony pojawiło się szereg nurtujących pytań. Widać, że ta tematyka jest dla nich interesująca i są chłonni wiedzy.

 

Monika Żymełka

  • #1
  • #2
  • #3
  • #4