Leszno zyska ultranowoczesne centrum edukacyjne dzięki europejskim funduszom
Nasz lokalny pejzaż edukacyjny wkrótce ulegnie rewolucji dzięki realizacji ambitnego projektu, który otrzymał znaczące dofinansowanie z funduszy europejskich. Inwestycja ta nie tylko zmodernizuje infrastrukturę dydaktyczną, ale także zaoferuje uczniom dostęp do najnowszych technologii i metod nauczania, otwierając przed nimi nowe horyzonty możliwości.
  1. Projekt zakłada kompleksową modernizację i rozbudowę obiektu dydaktycznego.
  2. Całkowita wartość inwestycji to ponad 27 milionów złotych, z czego około 17 milionów złotych stanowi dofinansowanie z Programu Funduszu Europejskiego.
  3. W ramach projektu przewidziano m.in. termomodernizację, rozbudowę o nowe sale branżowe oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla różnych działów i pracowni.
  4. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2026 roku.

Jest to krok milowy w rozwoju lokalnej edukacji i infrastruktury, który z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości nauczania oraz dostosowania go do wymogów współczesnego rynku pracy. Inwestycja ta nie tylko wzbogaci ofertę edukacyjną, ale również uczyni nasze miasto bardziej konkurencyjnym na edukacyjnej mapie kraju.

Realizacja tego przedsięwzięcia to nie tylko kwestia nowych murów i sprzętu. To przede wszystkim inwestycja w przyszłość młodych ludzi, którzy dzięki dostępowi do specjalistycznych pracowni i najnowszych technologii, będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania w sposób, który do tej pory nie był możliwy. Od pracowni robotyki, przez mechatronikę, aż po energię odnawialną – spektrum możliwości jest szerokie.

Dzięki temu projektowi, nasze miasto stanie się miejscem, gdzie edukacja spotyka się z innowacją, a uczniowie będą przygotowywani do pracy w wysoko specjalistycznych branżach, które są przyszłością naszej gospodarki. To perspektywa, która otwiera przed naszą młodzieżą drzwi do światowej kariery.

Ważne jest, aby mieszkańcy byli świadomi, że takie projekty są możliwe dzięki współpracy lokalnych władz z Unią Europejską. To pokazuje, jak ważne jest angażowanie się w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym oraz europejskim, aby nasze miasto mogło rozwijać się w tak dynamiczny sposób.

Z niecierpliwością oczekujemy na dalsze informacje dotyczące postępów w realizacji projektu i jesteśmy przekonani, że jego efekty będą miały pozytywny wpływ na całą naszą społeczność.


Na podstawie: UM Leszno