Wybrano wykonawcę remontu zabytkowej kamienicy przy ul. Wąskiej
Miasto stawia na przyszłość, wybierając wykonawcę remontu kamienicy na ul. Wąskiej. Inwestycja ta wpisuje się w szerszy plan modernizacji budynków, mający na celu nie tylko poprawę ich stanu, ale również zwiększenie efektywności energetycznej. Ta decyzja to krok w stronę lepszej jakości życia mieszkańców oraz walki z ubóstwem energetycznym.
  • Wybór wykonawcy remontu kamienicy na ul. Wąskiej 4 został dokonany 3 kwietnia.
  • Projekt modernizacji obejmuje łącznie pięć kamienic, z których każda otrzyma wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy.
  • Zadanie ma na celu poprawę efektywności energetycznej i jakości życia mieszkańców.
  • Informacje o postępie prac będą regularnie aktualizowane i udostępniane mieszkańcom.

W obliczu wyzwań klimatycznych i energetycznych nasze miasto podejmuje istotne kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Kluczowym elementem tej strategii jest niedawna decyzja o modernizacji kamienicy przy ul. Wąskiej 4, która jest częścią szerszego planu remontowego obejmującego kilka budynków w różnych lokalizacjach. Ten ambitny projekt nie tylko poprawi estetykę i bezpieczeństwo naszych kamienic, ale także przyczyni się do znaczącej redukcji zużycia energii.

Realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w ramach którego każdy z modernizowanych budynków otrzyma niezbędne dofinansowanie. To nie tylko szansa na odnowienie naszego architektonicznego dziedzictwa, ale także inwestycja w przyszłość, mająca na celu walkę z ubóstwem energetycznym oraz podniesienie standardu życia mieszkańców.

Warto podkreślić, że każda z tych inwestycji ma swoje indywidualne cele, jednak wszystkie łączy wspólny mianownik - dążenie do poprawy efektywności energetycznej. Jest to zgodne z ideą przewodnią Krajowego Planu Odbudowy, która nakreśla wizję bezpiecznej przyszłości, opartej na zrównoważonym rozwoju i inteligentnym zarządzaniu zasobami.

O wyborze najkorzystniejszej oferty dla remontu kamienicy przy ul. Wąskiej zadecydowano 3 kwietnia, co stanowi ważny krok w realizacji tego projektu. Mieszkańcy mogą oczekiwać regularnych aktualizacji na temat postępów w pracach, co zapewni transparentność całego przedsięwzięcia i pozwoli na bieżąco śledzić jego rozwój.

Modernizacja kamienic to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim znaczący wkład w poprawę jakości życia mieszkańców i efektywności energetycznej budynków. To z kolei przekłada się na niższe rachunki za energię i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Nasze miasto staje się w ten sposób przykładem, jak przez odpowiedzialne decyzje można kształtować przyszłość na lepsze.


Urząd Miasta w Lesznie