Zarząd Powiatu Leszczyńskiego z wotum zaufania i absolutorium za 2023 rok
Rada Powiatu Leszczyńskiego na IV sesji przyznała Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2023 rok. W trakcie sesji radni także znowelizowali tegoroczny budżet oraz przystąpili do kilku ważnych projektów.
  1. Przyznanie wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu.
  2. Nowelizacja budżetu na 2024 rok.
  3. Wybór przedstawicieli do organizacji i komisji.
  4. Przystąpienie do projektów partnerskich.

Na IV sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego, radni przyznali Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2023 rok. W trakcie sesji debatowano nad "Raportem o stanie powiatu w 2023 r.", co zakończyło się pozytywną oceną działań Zarządu.

Dochody powiatu w 2023 roku wyniosły 87.764.676 zł, a wydatki 81.758.631 zł, z czego na inwestycje przeznaczono 38.536.715 zł, co stanowiło 47,13% budżetu. To kontynuacja proinwestycyjnej polityki, która w poprzednich latach również charakteryzowała się wysokim udziałem wydatków na inwestycje.

Radni również zatwierdzili nowelizację budżetu na 2024 rok, zwiększając dochody o 948.896 zł do poziomu 77.643.813 zł, a wydatki do 91.834.810 zł. Na inwestycje przewidziano 31.890.582 zł, co stanowi 35% całkowitych wydatków.

Podczas sesji wybrano także przedstawicieli do różnych organizacji i komisji. Wicestarosta Rafał Jagodzik został wybrany przedstawicielem do Organizacji Turystycznej Leszno-Region, natomiast radna Jolanta Kotyś została członkiem Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego na kadencję 2024-2029.

Rada Powiatu Leszczyńskiego podjęła również decyzje dotyczące wsparcia lokalnych inicjatyw. Uchwalono warunki oraz tryb wspierania i finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu oraz przekazano gminie Włoszakowice 18 tys. zł na zakup pneumatycznego masztu oświetleniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbarzewie.

Dodatkowo, powiat przystąpił do dwóch projektów partnerskich dotyczących budowy dróg dla rowerów wzdłuż dróg powiatowych Lasocice – Święciechowa oraz Kłoda – Tarnowa Łąka. Te inwestycje mają na celu poprawę infrastruktury rowerowej i bezpieczeństwa na drogach.


Na podst. Powiat Leszczyński