Już od wczesnej jesieni do końca zimy leszczyńscy policjanci pomagają osobom bezdomnym. W tym zakresie współpracują z wieloma instytucjami. Jednak każda osoba, której los innych nie jest obcy, może pomóc ludziom w kryzysie bezdomności. W tym celu można skorzystać z Krajowej Mapy zagrożeń Bezpieczeństwa.

Zbliżający się okres zimowy oraz związane z tym znaczne obniżenie się temperatury zewnętrznej, niesie dla osób bezdomnych zagrożenie utraty życia z powodu wychłodzenia organizmu. Wiele z tych osób, pomimo świadomości tego zagrożenia, nie zmienia w tym czasie trybu życia, nie chce lub nie jest w stanie zapewnić sobie właściwej opieki i nie szuka właściwej ochrony przed chłodem.

Bezdomność to poważny problem społeczny, który budzi u policjantów największe wątpliwości prawne, a niekiedy dylematy moralne. Należy pamiętać, że osoby bezdomne to w większości ludzie niezaradni, bez ciepłej odzieży, głodni i zmarznięci.

Żyjąc w niedostatku są bardziej niż inni narażeni na utratę zdrowia lub życia i potrzebują pomocy. Niechlujny, niekiedy odrażający wygląd osób bezdomnych, podejrzenia o choroby, skłonności do alkoholu, praktyki nachalnego żebractwa, w odbiorze społecznym stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Przeciętnego Polaka posiadającego tak utrwalony obraz bezdomnego nie interesuje już istota problemu. Dlaczego te osoby stały się bezdomnymi? czy są głodni? gdzie ich umieścić?

Brak pomocy najbliższych, ograniczenia ruchowe, wędrowny tryb życia oraz uzależnienia mogą stanowić przyczynę utraty życia z powodu wychłodzenia organizmu. Nadużywany w tych warunkach alkohol w znacznym stopniu zwiększa zagrożenie. Niebezpieczeństwo to dotyczy głównie osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, samotnych.

Dlatego leszczyńscy policjanci w trosce o los bezdomnych między innymi współpracują z różnymi instytucjami w tym ze Strażą Miejską oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lesznie, celem realizacji zadań w zakresie postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi natychmiastowej opieki, przeprowadzają działania prewencyjne, z wykorzystaniem lokalnych mediów, systematycznie kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych.

Tym razem policjanci z I Rewiru Dzielnicowych w Lesznie wspólnie ze streetworkerem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie Panem Mariuszem Zadrożnym skontrolowali miejsca przebywania osób bezdomnych. Sprawdzono pustostany, altany działkowe i wagony kolejowe.

Pamiętajmy! Pomóc może każdy! W sytuacji nagłej interwencji dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zaznaczając kategorię „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”.

 

 

 

  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6