Prezydent Leszna edukuje młodych ekologów w SP 7
Z zieleni szkolnych korytarzy do zielonej przyszłości - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 wraz z Prezydentem Miasta stawiają krok w stronę ekologicznej świadomości. Spotkanie, które odbyło się dzisiaj, zainspirowało młode umysły do refleksji nad wpływem plastiku na naszą planetę i pokazało, jak każdy z nas może przyczynić się do ochrony środowiska.
  1. Prezydent Miasta spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 7, aby porozmawiać o ekologii.
  2. W wydarzeniu uczestniczyło około 130 dzieci.
  3. Omówiono znaczenie redukcji plastiku i promowano alternatywne, ekologiczne materiały.
  4. Podczas spotkania podkreślono, jak ważna jest zmiana nawyków i zwiększenie świadomości ekologicznej.

W świetle dzisiejszych rozmów, Prezydent Miasta nie tylko teoretycznie przybliżył uczniom problematykę zanieczyszczenia plastikiem, ale także praktycznie zachęcił do zmian, wręczając lniane woreczki na pieczywo. Ta mała zmiana w codziennych nawykach może być pierwszym krokiem w długiej podróży ku lepszej przyszłości dla naszej planety.

Zaskakujące dane z raportu Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (WWF) uświadomiły wszystkim obecnym skalę problemu. Średnio każda osoba na świecie spożywa rocznie około 102 tysiące mikrokawałków plastiku, co przekłada się na niemal 250 gramów rocznie – równowartość prawie pięciu gramów tygodniowo, czyli mniej więcej tyle, ile waży karta kredytowa. Plastik znajdujemy nawet w najbardziej odległych zakątkach świata, od Rowu Mariańskiego, przez lody Arktyki, aż po szczyty Pirenejów.

Spotkanie to, zatytułowane "Plastik Nie Jest Fantastik", stało się okazją do podkreślenia, że choć całkowite wyeliminowanie plastiku może wydawać się trudne, każdy krok w kierunku zmniejszenia jego obecności w naszym środowisku jest krokiem w dobrym kierunku. Edukacja ekologiczna, tak jak ta przeprowadzona w Szkoły Podstawowej nr 7, jest kluczowa w kształtowaniu świadomych postaw wśród młodego pokolenia, które w przyszłości będzie decydować o losach naszej planety.


Według informacji z: Urząd Miasta Leszna