UM Leszno: Frekwencja wyborcza w Lesznie nieco poniżej 50% - wyniki wyborów samorządowych 2024
W dniu 7 kwietnia, mieszkańcy naszego miasta mieli okazję zadecydować o lokalnej przyszłości, uczestnicząc w wyborach samorządowych 2024. Frekwencja wyborcza, która wyniosła nieco poniżej połowy uprawnionych do głosowania, pokazała zaangażowanie społeczności w kształtowanie własnego otoczenia. Wybory te nie tylko wyłoniły nowego prezydenta miasta, ale również skompletowały skład Rady Miejskiej oraz reprezentację w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, co z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju i prosperity naszego regionu.
  1. Frekwencja wyborcza osiągnęła poziom 49,60%.
  2. Grzegorz Rusiecki z Koalicji Obywatelskiej został wybrany na prezydenta miasta, zdobywając 53,74% głosów.
  3. Rada Miejska będzie liczyć 23 osoby, z czego największą reprezentację uzyskała Koalicja Obywatelska.
  4. W Sejmiku Województwa Wielkopolskiego znaleźli się przedstawiciele trzech głównych ugrupowań: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska oraz Trzecia Droga.

Wybory samorządowe są zawsze momentem, w którym mieszkańcy mają szansę wpłynąć na kierunek rozwoju swojego najbliższego otoczenia. W tym roku nie było inaczej. Zdecydowana większość głosów przypadła Grzegorzowi Rusieckiemu z Koalicji Obywatelskiej, co ustanawia go liderem naszego miasta na kolejną kadencję. Jego zwycięstwo pokazuje, jakie wartości i zmiany są dla mieszkańców najważniejsze.

Oprócz wyboru prezydenta, kluczową rolę odgrywa skład Rady Miejskiej, która w dużej mierze będzie współdecydować o przyszłych inicjatywach i projektach. Z dominującą ilością mandatów, Koalicja Obywatelska ma teraz szansę na realizację swojego programu, mając nadzieję na pozytywne zmiany i dalszy rozwój miasta. Nie można również zapomnieć o reprezentacji na szczeblu województwa, gdzie wybrani radni będą mieli wpływ na decyzje o znaczeniu regionalnym.

Wybory te, choć lokalne, mają duże znaczenie dla wszystkich mieszkańców. To właśnie na tym poziomie podejmowane są decyzje dotyczące najbliższego otoczenia, które bezpośrednio wpływają na nasze życie. Nowo wybrani przedstawiciele mają teraz za zadanie wykorzystać zaufanie, jakim ich obdarzono, realizując obietnice wyborcze i dbając o dobro wspólne.

Warto śledzić poczynania nowo wybranej rady i prezydenta, aby upewnić się, że kierunek, w którym zmierza nasze miasto, jest zgodny z oczekiwaniami jego mieszkańców. To czas na aktywny udział w życiu społeczności lokalnej i konstruktywne dialogi, które przybliżą nas do realizacji wspólnych celów i marzeń.


Wg inf z: UM Leszno