Trzy firmy walczą o modernizację SOSW Rydzyna - przebudowa sanitariatów i kanalizacji
Modernizacja i przebudowa infrastruktury w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie nabiera tempa. Z wielkim zainteresowaniem społeczności lokalnej przyjęto informację o rozstrzygnięciu przetargu na kluczowe prace remontowe. To krok w stronę poprawy warunków dla uczniów i personelu placówki.
  1. Przetarg na modernizację kanalizacji sanitarnej i sanitariatów w SOSW w Rydzynie zgromadził trzy oferty.
  2. Najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na 613.100 zł, przedstawiła firma Atut Leszno.
  3. Część przetargu dotycząca modernizacji sanitariatów nie przyciągnęła żadnych ofert, co skutkuje jego powtórzeniem.
  4. Projekt modernizacji wspierany jest prawie 1,3 mln zł dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W sercu naszej społeczności, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie, jest na progu znaczących zmian, które mają na celu poprawę warunków edukacyjnych i wychowawczych. Przebudowa kanalizacji sanitarnej to jeden z etapów planowanej modernizacji, który ma za zadanie nie tylko poprawić funkcjonalność, ale też estetykę i bezpieczeństwo sanitariatów.

Niestety, w ramach drugiego etapu, dotyczącego właśnie modernizacji sanitariatów, nie udało się zyskać zainteresowania wykonawców, co zmusiło organizatorów do powtórzenia procedury przetargowej. Jest to z pewnością drobny zakłócenie w planach, ale nie zmniejsza determinacji zarządzających projektem.

Dzięki wsparciu finansowemu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, powiat leszczyński ma szansę na realizację projektu, który nie tylko odświeży oblicze Ośrodka, ale również wpłynie na jakość kształcenia i opieki nad jego podopiecznymi. To inwestycja, która przyniesie długofalowe korzyści dla całej społeczności, podkreślając znaczenie dbałości o infrastrukturę edukacyjną.

W obliczu tych zmian, społeczność Rydzyny z niecierpliwością oczekuje na kolejne etapy modernizacji, mając nadzieję, że te drobne przeszkody szybko zostaną pokonane. Inwestycja ta jest wyrazem troski o przyszłość naszych dzieci i jakość ich edukacji, co stanowi fundament silnej i świadomej społeczności.


Na podst. Starostwo Powiatowe w Lesznie