Powiat leszczyński: Unijne wsparcie dla rodzin zastępczych
Rodziny zastępcze w powiecie leszczyńskim mogą liczyć na wsparcie z Unii Europejskiej. Nowy projekt ma na celu poprawę jakości życia dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do samodzielności. Inicjatywa obejmuje szeroki zakres usług wspierających, które mają realny wpływ na codzienne funkcjonowanie rodzin zastępczych.
  1. Wsparcie dla dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej.
  2. Pomoc w procesie usamodzielniania wychowanków.
  3. Profesjonalne usługi dla rodzin zastępczych.
  4. Szkolenia i wsparcie dla pracowników systemu pieczy zastępczej.

Powiat leszczyński aktywnie uczestniczy w projekcie "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim", finansowanym z budżetu Unii Europejskiej. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności oraz rozszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej.

Projekt ten jest częścią Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Przewiduje on wsparcie dla 566 dzieci i młodzieży oraz 90 pracowników systemu pieczy zastępczej w okresie od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2029 r.

Inicjatywa obejmuje powiaty gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński oraz miasto Leszno. W ramach projektu przewidziano szeroki wachlarz działań, takich jak diagnozy pogłębione, warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia oraz pomoc w pozyskaniu zatrudnienia.

Głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego życia poprzez wzmocnienie ich rozwoju psychologiczno-społecznego. Dodatkowo, projekt zakłada poprawę funkcjonowania rodzin zastępczych oraz rozwinięcie współpracy między różnymi podmiotami działającymi na rzecz pieczy zastępczej.

Efektem realizacji projektu będzie nie tylko lepsza jakość życia dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej, ale również wsparcie dla rodzin zastępczych i pracowników systemu. Wartość projektu wynosi 14 996 567,91 zł, z czego 10 497 597,53 zł pochodzi z dofinansowania UE.

Województwo Wielkopolskie, reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, jest partnerem wiodącym projektu. W realizacji przedsięwzięcia uczestniczą także Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z powiatów objętych projektem oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Osoby zainteresowane szczegółami projektu mogą kontaktować się z Mateuszem Juśkiewiczem pod numerem telefonu 65 529 68 38 lub za pośrednictwem e-maila. Warto podkreślić, że wsparcie z Unii Europejskiej ma realny wpływ na poprawę jakości życia dzieci i młodzieży oraz ich przygotowanie do samodzielnego życia.


Opierając się na: Starostwo Powiatowe w Lesznie