Droga powiatowa przez Dobramyśl zamknięta od 24 czerwca
Od 24 czerwca mieszkańcy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu drogowym. Droga powiatowa od ronda w Łoniewie przez Dobramyśl do skrzyżowania z drogą krajową nr 12 zostanie zamknięta z powodu budowy ciągu pieszo-rowerowego. Inwestycja, której koszty wynoszą około 4,8 mln zł, ma potrwać około trzech tygodni.

Zakres robót i czas trwania prac

Od 24 czerwca przez około trzy tygodnie zamknięta będzie droga powiatowa, która biegnie od ronda w Łoniewie przez Dobramyśl do skrzyżowania z drogą krajową nr 12. Prace obejmą budowę 2,7 km ciągu pieszo-rowerowego, co wymaga wykonania robót na całej szerokości drogi, w tym budowy przepustów kanalizacji deszczowej w Dobramyśli. Wykonawcą inwestycji jest spółka Nodo.

Alternatywne trasy i zalecenia dla kierowców

W związku z zamknięciem drogi, kierowcy będą musieli korzystać z objazdów. Zalecany jest objazd przez Kąkolewo, co pozwoli na ominięcie zamkniętego odcinka i dotarcie do celu bez większych problemów. Mieszkańcy proszeni są o cierpliwość i wyrozumiałość w trakcie trwania robót.

Finansowanie inwestycji

Budowa ciągu pieszo-rowerowego to inwestycja o wartości około 4,8 mln zł, finansowana przez powiat leszczyński. Projekt otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wsparcie finansowe od gminy Osieczna. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz usprawnienie ruchu drogowego w regionie.

Znaczenie inwestycji dla lokalnej społeczności

Nowy ciąg pieszo-rowerowy będzie miał duże znaczenie dla mieszkańców regionu. Poprawi komfort i bezpieczeństwo poruszania się zarówno pieszych, jak i rowerzystów. Tego typu inwestycje są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju infrastruktury drogowej w naszej okolicy, umożliwiając lepsze połączenia komunikacyjne i promując aktywny tryb życia.

Podsumowanie i apel do mieszkańców

Inwestycja w budowę ciągu pieszo-rowerowego od ronda w Łoniewie przez Dobramyśl do skrzyżowania z drogą krajową nr 12 jest ważnym krokiem w kierunku poprawy infrastruktury drogowej. Mieszkańcy proszeni są o cierpliwość i stosowanie się do zaleceń dotyczących objazdów. W efekcie tych prac, już wkrótce wszyscy będą mogli cieszyć się nową, bezpieczną trasą.


Na podst. Powiat Leszczyński