W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi w naszym regionie, leszczyńska Policja przypomina w jaki sposób można dokonać zgłoszenia kontroli stanu technicznego autokaru, którym mają podróżować osoby zmierzające do miejsca wypoczynku.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lesznie w codziennej służbie dokonują sprawdzeń stanu technicznego autokarów krótko przed planowaną godziną odjazdu. Z takimi prośbami zazwyczaj zgłaszają się zaniepokojeni, a zarazem zapobiegliwi rodzice, nauczyciele, czy też opiekunowie wycieczek.

                Leszczyńska Policja informuje, iż sprawdzenie stanu technicznego pojazdu należy najlepiej zgłosić w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie:

 

Kontrole najczęściej przeprowadzane są w zatoczce przy ul. Piłsudskiego w Lesznie.

 

Kontrola będzie podejmowana w miarę możliwości organizacyjnych i wykonywanych zadań służbowych. Zgłaszając prośbę o jej przeprowadzenie należy podać datę i godzinę odjazdu oraz telefon kontaktowy do organizatora lub kierownika wycieczki.

Jednocześnie Policja informuje, iż organem uprawnionym do sprawdzania stanu technicznego pojazdów jest także Inspekcja Transportu Drogowego w Lesznie przy ul. Dekana 4, tel. 65 526 61 04.