Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Leszno

Franczyza - czy to się opłaca?

Franczyza to zgodnie z treścią ustawy, umowa łącząca dwa podmioty, tj. franczyzodawcę oraz franczyzobiorcę. Jest to pewien system sprzedaży, który polega na ścisłej współpracy pomiędzy powyższymi podmiotami. W tym miejscu wskazać jednak należy, iż są to jednak podmioty odrębne. W ramach zawieranej umowy franczyzy, franczyzobiorca ma bowiem dostęp do tzw. know-how franczyzodawcy, który rozciąga się na cały okres obowiązywania danej umowy. Nawet nie zdajemy sobie sprawy jak wiele obecnie podmiotów gospodarczych dookoła działa właśnie w oparciu o umowę franczyzy.

Franczyza pomysłem na biznes

Ze względu na wielość podmiotów (franczyzodawców) na rynku oraz stałą popularyzację tej formy prowadzenia działalności gospodarczej, franczyza staje się dla wielu przyszłych przedsiębiorców ciekawą formę prowadzenia biznesu. Zachęcają przede wszystkim relatywnie niskie koszty prowadzenia działalności przy jej założeniu. Jednak w przypadku franczyzy mamy jednak do czynienia z "gotowym" produktem w postaci firmy, jej rozpoznawalności, itp. Nie musimy inwestować tak dużych środków finansowych, jak w przypadku tworzenia firmy "od zera".

Stosunek zależności pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą będzie różny w zależności od tego, z jakim rodzajem franczyzy mamy do czynienia w danym przypadku. Zazwyczaj jest to determinowane branżą oraz każdorazowo wymaga uregulowania w umowie i wymaga zachowania przy tym formy pisemnej. Ponadto w umie powinno się w sposób wyczerpujący wskazać, co konkretnie wchodzi w skład tzw. pakietu franczyzowego, czyli ogółu praw jakie są przekazywane przez franczyzodawcę na rzecz franczyzobiorcy. W umowie można bowiem wskazać na takie elementu pakietu jak: koncepcja prowadzenia biznesu, podejmowanie szkoleń przez franczyzobiorcę, obowiązek dokonywania zamówień u określonego przez franczyzodawcę dostawcy. Ponadto możliwe jest uregulowanie kwestii związanych z obowiązkiem zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wady i zalety systemu franczyzowego

Oczywiście, tak jak niemal każdy system współpracy pomiędzy dwoma podmiotami, tak również w przypadku zawartej umowy franczyzy możemy mówić o wadach oraz zaletach. Oprócz wielu korzyści ekonomicznych przy zakładaniu biznesu, możemy również wskazać na pewne wady.

Należy mieć bowiem świadomość tego, że umowa franczyzy nadaje franczyzobiorcy jednak pewnego rodzaju "ramy", w których może się poruszać prowadząc swój biznes. Dlatego też dla przedsiębiorców o naturze kreatywnej, może to w pewnym stopniu stanowić obciążenie.