126 marca 2019 roku z inicjatywy Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie st. bryg. Macieja Zdega, w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Lesznie, odbyło się po raz kolejny spotkanie funkcjonariuszy tutejszej komendy z przedstawicielami rzemiosła kominiarskiego oraz Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Leszna oraz Powiatu Leszczyńskiego, a także Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna. Podczas spotkania poruszano szereg kwestii związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem użytkowników budynków jedno i wielorodzinnych w kontekście zdarzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji urządzeń ogrzewczych. Omówiono między innymi działania Komendy Miejskiej PSP w zakresie profilaktyki społecznej zmierzające do ograniczenia ilości pożarów w lokalach mieszkalnych oraz zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Przedstawiono wymagania stawiane pomieszczeniom, w których montowane są urządzenia ogrzewcze, szczególnie kotły stałopalne. Omawiano również sposób szerszego dotarcia do społeczeństwa w zakresie propagowania zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym patrząc przez pryzmat urządzeń ogrzewczych. Celem spotkania było również wypracowanie zasad i form wypełniania dokumentów wydawanych przez mistrzów kominiarskich. W tym miejscu należy przypomnieć, iż raz w roku każdy właściciel lub zarządzający budynkiem powinien uzyskać protokół przeglądu przewodów kominowych, w którym ujęte będzie dopuszczenie /lub nie/ do dalszej eksploatacji. Stan techniczny przewodów kominowych, a szczególnie prawidłowość podłączenia urządzenia grzewczego często przyczyniają się do powstawania tlenku węgla. Kolejne spotkanie umożliwiło wypracowanie pewnych standardów współpracy, ułatwiających komunikację pomiędzy służbami i instytucjami, których rolą i nadrzędnym celem jest między innymi nadzór na bezpieczeństwem budynków oraz ich użytkowników.
Opracowanie: mł. bryg. Rafał Wypych – Oficer Prasowy KM PSP Leszno
Zdjęcia – archiwum KM PSP Leszno.