Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Leszno

Czym jest franczyza oraz na czym polega?

Czy myślisz o otworzeniu własnego biznesu? Czy masz jakiś pomysł? Jeśli nie, to możesz pomyśleć o biznesie opartym na franczyzie. Zapoznajmy się z zasadami tego biznesu oraz jego zaletami.

Franczyza - co to takiego?

Franczyza jest jednym z systemów sprzedaży towarów czy też usług, który polega na współpracy pomiędzy franczyzodawcą, a franczyzobiorcami. Franczyzodawca to podmiot nie tylko prawnie niezależnym, ale głównie finansowo. Udostępnia on prawa do marki właścicielom prywatnym oraz także pozwala na prowadzenie biznesu. Franczyzowe sklepy są zawsze prowadzone zawsze na zasadach, które wyznacza oczywiście franczyzodawca. Jednymi z firm wiodących, które oferują współpracę tego typu to TelePizza czy też McDonald's. Wśród marek polskich przykładem może być firma Inglot. Więcej o sieciach franczyzowych dowiesz się na portalu Franczyza w Polsce - branżowym portalu publikującym informacje i aktualności z rynku.

Wszelkie zasady prowadzenia gospodarczej działalności oraz także udzielanie licencji są przekazywane przy pomocy umowy pisemnej. Dzięki niej franczyzobiorca uzyskuje tak naprawdę prawo do korzystania z franczyzowego pakiety, na który się składa: know how, znak towarowy firmy, operacyjny podręcznik, opłaty franczyzowe, jak i także wszelkie zobowiązania franczyzodawcy wobec konkretnego franczyzobiorcy.

Rodzaje franczyzy

W zależności od samego profilu franczyzodawcy, podzielić możemy franczyzę na kilka rodzajów. Pierwszym z nich jest franczyza dystrybucyjna. Chodzi w niej o prowadzenie sprzedaży produktów pod znakiem firmowym podmiotu, który udziela licencji. Przykładem są tutaj stacje paliw.

Drugim typem franczyzy jest franczyza usługowa. Opiera się ona na prawie do prowadzenia przez dany podmiot punktu, w którym świadczone będą usług oparte o wszelkie procedury franczyzodawcy.

Możemy wyróżnić jeszcze inne podziały franczyzy. Chodzi tutaj o samą organizację systemu franczyzy. Pierwszy rodzaj to franczyza bezpośrednia. Jest to jeden z rodzajów najprostszych współpracy tego typu. Polega na zawarciu bezpośrednim umowy pomiędzy podmiotem, który udziela licencję, a nowym przedsiębiorcą. Franczyzodawca się zobowiązuje do pełnienia nadzoru oraz opieki nad działalnością, która oferuje szkolenia pracowników czy też pomocy w prowadzeniu promocyjnych działań.

Drugi rodzaj franczyzy to franczyza wielokrotna. Franczyzobiorcy jest udzielane prawo do stworzenia kilku usługowych punktów. Ilość szczegółowa oraz także zasady działania jednostek konkretnie reguluje umowa zawarta. Ostatnim rodzaje franczyzy jest tak zwana master franczyza. Franczyzodawca udziela licencji wyłącznej licencji na tak zwany know how na terenie wyznaczonym.

Zalety

Zaletą podstawową franczyzy jest budowanie stałe pozycji marki na ogólnopolskim rynku, europejskim czy też ogólnoświatowym. Firma udziela odpłatnie licencji przy ograniczeniu jednoczesnym konkurencji. Przekazując całą wiedzę, która dotyczy marki oraz oddaje w ręce przedsiębiorcy ogóle zarządzenie firmą. Franczyzodawca nie musi się przejmować na przykład kadrowymi sprawami. Jednak nie ma pełnej kontroli nad tym, co się dzieje w oddziale firmy.