Policja Leszno organizuje Tydzień Wsparcia dla Ofiar Przestępstw
W nadchodzącym tygodniu mieszkańcy Wielkopolski będą mieli okazję skorzystać z wyjątkowej formy wsparcia. Akcja „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jest odpowiedzią na potrzeby osób, które doświadczyły przemocy lub jakiegokolwiek przestępstwa. W ramach tego przedsięwzięcia, w dniach od 19 do 25 lutego, włączają się lokalne jednostki policji oraz różnorodne ośrodki wsparcia.
  1. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje coroczny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” od 19 do 25 lutego.
  2. Wydarzenie to zbiega się z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, obchodzonym 22 lutego.
  3. Jednostki miejskie i powiatowe policji w Wielkopolsce nawiążą współpracę z lokalnymi ośrodkami pomocy, w celu oferowania wsparcia pokrzywdzonym.
  4. Komenda Miejska Policji w Lesznie oferuje bezpłatne porady od funkcjonariuszy służby kryminalnej, dostępne całodobowo w ich siedzibie na ul. Ks. Korcza 3.
W okresie, kiedy solidarność i wsparcie są bardziej niż kiedykolwiek potrzebne, lokalne władze i organizacje wychodzą z inicjatywą mającą na celu pomoc i ochronę osób, których życie naznaczone zostało przez różnego rodzaju przestępstwa. To właśnie podczas nadchodzącego Tygodnia Pomocy, każdy, kto odczuwa ciężar doświadczonych wydarzeń, znajdzie otwarte drzwi i życzliwe ucho. Niezwykle istotne jest, aby mieszkańcy Wielkopolski byli świadomi, że pomoc oferowana jest na wielu poziomach – od porad prawnych, przez wsparcie psychologiczne, po pomoc materialną. Współpraca policji z lokalnymi ośrodkami pomocy to sygnał, że nikt nie zostaje sam ze swoim problemem. Komenda Miejska Policji w Lesznie, otwierając swoje drzwi 24 godziny na dobę, stanowi ważny punkt na mapie wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Specjaliści z różnych dziedzin będą dostępni, aby udzielić niezbędnej pomocy, doradzić i wskazać dalsze kroki, które warto podjąć. To również okazja, aby poznać prawa przysługujące ofiarom, zrozumieć mechanizmy ochrony prawnej oraz zapoznać się z dostępnymi formami wsparcia psychologicznego i socjalnego. Inicjatywa ta jest przypomnieniem, że solidarność społeczna, empatia i gotowość do pomocy są wartościami, które mogą realnie zmieniać życie na lepsze. W obliczu przeciwności, które niesie życie, takie gesty są światłem w tunelu dla tych, którzy poszukują wyjścia z trudnej sytuacji.
Na podstawie: Policja Leszno