Ekonomiczna regulacja łanu zbóż

Najstarszą dostępną substancją czynną wykorzystywaną do regulacji pokroju zbóż był chlorek chloromekwatu, który w praktyce rolniczej nazywany jest CCC. Jest on powszechnie wykorzystywany solo lub w mieszaninach opryskowych np. z substancją czynną trineksapak etylu do regulacji łanu w początkowym etapie wzrostu. Zastosowanie CCC nie ogranicza się do zbóż, w przeszłości był również wykorzystywany do regulacji pokroju rzepaku ozimego.

Dlaczego warto skracać zboża?

Odmiany zbóż mają genetycznie uwarunkowaną coraz krótszą słomę, ponieważ zmniejsza to ryzyko wylegania. Jednak pomimo tego, niezbędne jest zastosowanie środków ochrony roślin z grupy regulatorów wzrostu, w celu ograniczenia nadmiernego wydłużania międzywęźli. W efekcie ich skrócenia zmniejsza się wysokość łanu — obniża się jednocześnie środek ciężkości roślin, a tym samym, zmniejsza się ryzyko wylegania.

Dodatkowo po zastosowaniu regulatorów wzrostu, zwiększa się grubość ścian źdźbeł oraz mogą one wpływać na inne cechy morfologiczne rośliny np. stymulować rozwój systemu korzeniowego. Aplikacja regulatorów wzrostu, pomimo ograniczenia nadmiernego wzrostu roślin, nie wpływa ujemnie na wielkość plonu ziarna.

Obecnie do skracania zbóż oprócz CCC (chlorku chloromekwatu) wykorzystywane są poniższe substancje czynne:

 • trineksapak etylu
 • proheksadion wapnia
 • etefon
 • chlorek mepikwatu

Zdecydowanie największą korzyścią z aplikacji regulatorów wzrostu, jest utrzymanie stabilności łanu aż do zbioru. Umożliwia to wykonanie bezproblemowych żniw. Uzyskany plon będzie wyższy i o lepszych parametrach niż w przypadku łanu wylegniętego.

Środki ochrony roślin z CCC

W przeszłości chlorek chloromekwatu był najpowszechniej stosowanym regulatorem wzrostu, jednak liczne badania firm fitofaramceutycznych, spowodowały wprowadzenie innych substancji czynnych z tej grupy. Zwłaszcza trineksapak etylu zaczął sukcesywnie zastępować zabieg CCC.

Zgodnie z rejestrem środków ochrony roślin z dnia 14.03.2024 roku, jest zarejestrowanych 16 produktów zawierających substancję czynną chlorek chloromekwatu:

 • 14 produktów solo w różnych koncentracjach CCC od 300 g/l do 750 g/l
 • 2 produkty będące mieszaniną formulacyjna z etefonem

W jakich zbożach może być stosowane CCC?

Jednym z bardziej rozpoznawalnych produktów zawierających CCC jest Stabilan 750 SL dostępny w sklepie dla rolnika na https://osadkowski.pl/produkt/stabilan-750-sl-5l--s-61664. Na jego podstawie zostanie przedstawiona możliwość aplikacji w poszczególnych gatunkach zbóż:

 • żyto ozime — od fazy pierwszego kolanka do fazy początku liści flagowego (BBCH 31-37)
 • pszenica ozima — od fazy początku strzelania w źdźbło do fazy 1. kolanka (BBCH 30-31)
 • pszenica jara — od fazy początku strzelania w źdźbło do fazy 1. kolanka (BBCH 30-31)
 • pszenżyto ozime — od fazy pierwszego do fazy drugiego kolanka (BBCH 31-32)
 • owies — od fazy pierwszego kolanka do fazy 5.ego kolanka (BBCH 31-35)

Przed zastosowaniem środka ochrony roślin, należy zapoznać się z etykietą instrukcją stosowania produktu, ponieważ przedstawione powyżej zakresy aplikacji regulatora wzrostu, dotyczą konkretnego środka.

CCC nie tylko w zbożach

Rzepak ozimy jest kolejną rośliną uprawną, która wymaga regulacji pokroju. Wykonywana jest ona w dwóch terminach — jesiennym i wiosennym. Każdy z nich ma trochę inne funkcję. Chlorek chloromekwatu może być stosowany jesienią do ograniczenia nadmiernego wyniesienia stożka wzrostu. Jego aplikacja zwiększa zimotrwałość plantacji oraz wpływa korzystnie na liczbę zawiązywanych rozgałęzień bocznych.

CCC może być zastosowany w rzepaku ozimym w fazie 4-6 liści właściwych, należy jednak pamiętać o tym, że nie ogranicza on występowania chorób. Dlatego też niezbędne jest jego połączenie ze środkiem grzybobójczym — w technologii lub nawet w jednym zabiegu. Obecnie w intensywnie prowadzonych uprawach rzepaku ozimego, substancja czynna chlorek chloromekwatu jest niezbyt często wykorzystywana do regulacji jego pokroju. Jej miejsce z powodzeniem zajmują mieszaniny opryskowe lub formulacyjne zawierające związki z grupy triazoli. Łączą one w sobie bardzo dobre działanie grzybobójcze oraz regulacyjne.