Powiat Leszczyński: Wsparcie finansowe dla lokalnych NGO od władz powiatu
Wspieranie inicjatyw lokalnych to nasz wspólny cel. Powiat Leszczyński po raz kolejny udowodnił, że współpraca z organizacjami pozarządowymi przynosi wymierne korzyści dla społeczności. Poprzez finansowanie projektów z różnych dziedzin, od sportu po kulturę, tworzymy przestrzeń dla rozwijania pasji i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców.
  1. Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi na realizację 29 projektów.
  2. Łączna wartość dofinansowania to 121 tys. zł.
  3. Wsparcie dotyczy różnorodnych dziedzin: od sportu, przez kulturę, po zdrowy tryb życia.
  4. Wśród beneficjentów znalazły się zarówno kluby sportowe, jak i stowarzyszenia.

W tym roku, dzięki zaangażowaniu samorządu powiatowego, lokalne organizacje pozarządowe otrzymały solidne wsparcie finansowe, które pozwoli na realizację szerokiego spektrum inicjatyw. Starosta Jarosław Wawrzyniak i wicestarosta Maciej Wiśniewski osobiście przekazali umowy dziesięciu organizacjom, które teraz będą mogły wprowadzić w życie swoje ambitne projekty.

Wśród wspieranych inicjatyw znajdziemy zarówno te skierowane na rozwój kultury fizycznej i sportu, jak i te, które promują zdrowy tryb życia czy turystykę. To dowód na to, że powiat leszczyński kładzie duży nacisk na wszechstronny rozwój swoich mieszkańców i dbałość o lokalne dziedzictwo.

Projekty takie jak Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Jana Pawlaka, Puchar Powiatu Leszczyńskiego w biegu z mapą, czy cykl imprez krajoznawczo-turystycznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kościanie, to tylko kilka przykładów na to, jak różnorodne są te inicjatywy. Każda z nich wnosi coś wartościowego do życia społeczności i sprawia, że nasz powiat staje się jeszcze lepszym miejscem do życia.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wsparcie to nie tylko finansowe dofinansowanie, ale również wyraz zaufania i uznania dla organizacji pozarządowych, które na co dzień pracują na rzecz mieszkańców. Działania te budują silne fundamenty dla przyszłych sukcesów i inicjatyw, które z pewnością będą miały pozytywny wpływ na rozwój lokalnej społeczności.


Źródło: Powiat Leszczyński