Nowy Komendant Miejski Policji w Lesznie - insp. Piotr Gorynia
23 maja odbyła się uroczystość, podczas której insp. Piotr Gorynia został oficjalnie mianowany Komendantem Miejskim Policji. Wydarzenie miało miejsce w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Lesznie i przyciągnęło wielu ważnych gości.
  1. Insp. Piotr Gorynia mianowany Komendantem Miejskim Policji
  2. Uroczystość z udziałem lokalnych władz i przedstawicieli służb mundurowych
  3. Odczytanie rozkazu personalnego przez podkom. Pawła Mikołajczaka
  4. Przemówienia okolicznościowe i gratulacje dla nowo powołanego Komendanta

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, insp. Tomasz Olczyk, powołał insp. Piotra Gorynię na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie. Uroczystość miała miejsce 23 maja w południe w budynku Komendy Miejskiej Policji, gdzie zgromadziło się wielu znamienitych gości, w tym Prezydent Miasta oraz Starosta Leszczyński.

Uroczystość rozpoczęła się od meldunku złożonego przez dowódcę uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji oraz wprowadzenia pocztu sztandarowego. Następnie podkom. Paweł Mikołajczak, zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej, odczytał rozkaz personalny o powołaniu insp. Goryni na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji.

Po odczytaniu rozkazu insp. Piotr Gorynia przywitał się ze sztandarem i złożył meldunek o objęciu nowych obowiązków. Ceremonia była zgodna z tradycją i ceremoniałem policyjnym, co dodało jej szczególnego charakteru.

W trakcie uroczystości przemówienia wygłosili także Prezydent Miasta Leszna oraz Starosta Leszczyński. Obaj podkreślili znaczenie współpracy między lokalnymi władzami a policją oraz wyrazili nadzieję na dalsze sukcesy pod nowym kierownictwem.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości insp. Piotr Gorynia przyjął liczne gratulacje i życzenia od zgromadzonych gości. Jego nominacja jest ważnym krokiem w dalszym rozwoju i umacnianiu bezpieczeństwa w naszym mieście.


Źródło: Urząd Miasta w Lesznie