1W dniu 12 marca gośćmi strażaków JRG PSP w Lesznie byli uczniowie Klasy Mundurowej Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie. W ramach zajęć dydaktycznych uczniowie mogli zapoznać się z teorią rozwoju pożaru, zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zaobserwować przepływ gazów pożarowych podczas pożaru na symulatorze. Bardzo ciekawe zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. W końcu najlepiej potwierdzić teorię w praktycznym zastosowaniu a szczególnie jak można coś dotknąć lub zobaczyć. Każdy mógł użyć gaśnicy i koca gaśniczego i zobaczyć jakie reakcje zachodzą podczas gaszenia wodą palącego się tłuszczu.

Foto: JRG PSP Leszno
Tekst: asp.sztab. Jacek Nowak