5W dniu 13 marca br. na terenie „Wytwórni Opakowań Wojciech Kenkel” w Sądzi zostały przeprowadzone ćwiczenia zgrywające współdziałanie strażaków JRG Leszno oraz OSP z terenu gmin Włoszakowice i Wijewo. Zadaniem strażaków było podjęcie działań gaśniczych w budynku produkcyjno–magazynowym „Wytwórni Opakowań Wojciech Kenkel” oraz ewakuacja i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy dwóm pracownikom. Konieczność podania 3 prądów wody wymagała zbudowania zaopatrzenia wodnego ze zbiornika ppoż. znajdującego się na terenie zakładu oraz z zewnętrznego cieku wodnego znajdującego się 500 m od miejsca ćwiczeń. Celem ćwiczeń było utrwalenie organizacji łączności, prowadzenie działań ratowniczo–gaśniczych zgodnie z zasadami BHP, organizacja zaopatrzenia wodnego oraz sprawdzenia umiejętności strażaków z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ważnym aspektem ćwiczeń było współdziałanie zastępów PSP i OSP przy podziale terenu akcji na odcinki bojowe.
W ćwiczeniach udział wzięło 6 zastępów:
- OSP Krzycko Wielkie,
- OSP Wijewo,
- OSP Włoszakowice,
- OSP Bukówiec – Górny,
- OSP Zbarzewo,
- JRG w Lesznie.
Ćwiczenia poprzedzone były wstępem teoretycznym na temat zasad BHP, zaopatrzenia wodnego i organizacji łączności na terenie akcji. Nadzór nad przedsięwzięciem sprawował Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie st. kpt. Sebastian Kozłowski.
Tekst: kpt. Sławomir Durka /kpt. Paweł Plewa
zdjęcia: mł. bryg. Rafał Wypych/ kpt. Sławomir Durka /kpt. Paweł Plewa