Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Leszno

Bezpieczeństwo na drodze, podstawowe wyposażenie roweru, prawidłowe odczytywanie poleceń i sygnałów wydawanych przez policjanta ruchu drogowego to tylko niektóre z zagadnień poruszanych na lekcji on-line z profilaktykiem Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Udział w lekcjach wzięli uczniowie klas czwartych, przygotowujący się do egzaminu na kartę rowerową.

W ostatnim czasie profilaktyk Komendy Miejskiej Policji w Lesznie st. sierż. Kinga Sobiak wzięła udział w lekcjach on-line z uczniami klas czwartych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lesznie. Uczniowie przygotowują się do egzaminu uprawniającego pozyskanie karty rowerowej.

W czasie prelekcji poruszane były zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poruszania się po drogach dla rowerów oraz przypomniano wyjątkowe sytuacje, w których rowerzysta może poruszać się po chodniku. Profilaktyk wyświetliła prezentację omawiając podstawowe wyposażenie roweru oraz zachęcała do korzystania z elementów odblaskowych i kasków ochronnych.

Oczywiście nie zabrakło powtórki ze znajomości znaków drogowych oraz poleceń i sygnałów wydawanych przez policjanta kierującego ruchem drogowym.

Policjantka uwrażliwiła dzieci na pomoc innym w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz korzystania z numeru alarmowego.

Na koniec profilaktyk zachęcała uczniów do jak najczęstszego korzystania z roweru, jako ekologicznego środka transportu oraz formy rekreacji i sposobu na przyjemne spędzenie czasu ze znajomymi lub rodziną.

 

Monika Żymełka