Leszczyńska Policja ogłasza konkurs na plakat, dedykowany dla uczniów klas IV szkół podstawowych z powiatu leszczyńskiego. Hasło konkursowej pracy brzmi: „Bezpiecznie i ekologicznie przez powiat leszczyński”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Leszczyńskiego.

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości dzieci w zakresie przepisów ruchu drogowego i bezpiecznego zachowania na drodze.

Z każdej szkoły należy nadesłać maksymalnie trzy prace, które będą poddawane ocenie, a finalnie spośród wszystkich plakatów zostaną wybrane trzy najlepsze. Praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A-3, w dowolnej formie i technice. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody, bo za zajęcie pierwszego miejsca rower oraz kask, a za zajęcie II i III miejsca kaski.

W trakcie trwania konkursu dzielnicowi będą docierali do IV klas szkół podstawowych w powiecie i przeprowadzali pogadanki z dziećmi na temat bezpiecznego poruszania się na rowerze, przypomną podstawowe przepisy i znaki drogowe oraz omówią niezbędne wyposażenie roweru. Policjanci będą zachęcać młodych rowerzystów do stosowanie elementów ochronnych oraz odblaskowych. Mundurowi wskażą także, że należy korzystać z wyznaczonych dróg dla rowerów, których na drogach powiatu jest całe mnóstwo.

Podczas tych pogadanek dzieci dostaną mapki z wyznaczonymi drogami dla rowerów na terenie powiatu leszczyńskiego.

Prace konkursowe można składać do dnia 15 października br.