W ramach akcji „Bezpieczne ferie” przypominamy o funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To aplikacja dla każdego, kto w prosty sposób chce przekazać Policji swoje spostrzeżenia na temat zagrożeń występujących w jego miejscu zamieszkania, pracy, nauki czy wypoczynku. To ostatnie miejsce jest szczególnie ważne i aktualne podczas zbliżających się ferii. Każdy może wskazać służbom problem występujący w dowolnym miejscu Polski, w którym obecnie się znajduje. Zgłoszenia są anonimowe, a sama obsługa mapy jest niezwykle intuicyjna i prosta. Pamiętajmy, jednak, że każde zgłoszenie wywołuje reakcję służb – nie ma tu miejsca na nieodpowiedzialne żarty.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest mobilnym narzędziem, które ma wpływ na poprawę naszego bezpieczeństwa. To aplikacja dla każdego, kto w prosty sposób chce przekazać Policji swoje spostrzeżenia na temat zagrożeń występujących w jego miejscu zamieszkania, pracy, nauki czy wypoczynku. Ostatnia kategoria jest szczególne ważna i aktualna podczas trwających wakacji. Każdy obywatel może wskazać służbom problem, który zaobserwował w aktualnym miejscu przebywania na terenie całej Polski. W katalogu problemów znajdziemy między innymi:

 • akty wandalizmu

 • grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją

 • spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych

 • przekraczanie dozwolonej prędkości

 • używanie środków odurzających.

  Za pośrednictwem Mapy można także poinformować Policję o miejscach, w których przebywają osoby bezdomne, a których bezpieczeństwo może być zagrożone, np. poprzez wychłodzenie organizmu. Z listy dostępnych oznaczeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa należy wybrać „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, a następnie nanieść znacznik na konkretne miejsce na mapie i gotowe. Cała procedura jest niezwykle prosta. Policjanci odbiorą taki sygnał i sprawdzą, czy nikt we wskazanym rejonie nie potrzebuje pomocy.

Spore grono obywateli, już od dawna komunikuje się z Policją właśnie za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zachęcamy również osoby, dla których aplikacja jest nowością, ale chciałyby realnie wpływać na stan bezpieczeństwa, do zapoznania się z jej możliwościami.

Przypomnijmy „krok po kroku” zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa:

 • otwieramy stronę internetową Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,

 • akceptujemy regulamin,

 • chcąc dodać zgłoszenie, wybieramy na mapie obszar, adres, który nas interesuje,

 • następnie, za pomocą czerwonej ikony „dodaj zagrożenie”, dodajemy do mapy występujące niebezpieczeństwo, wybierając je z katalogu, należy wskazać konkretny punkt na mapie oraz datę zdarzenia,

 • w otwartym oknie opisujemy dane zagrożenie, wybieramy dni tygodnia i porę dnia, kiedy dana sytuacja ma miejsce, możemy dodać plik w postaci zdjęcia lub krótko opisać zgłaszane zagrożenie, a następnie klikamy przycisk "ZGŁOŚ".

Używając Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, prosimy o skorzystanie z wszelkich dostępnych funkcjonalności, w tym szczególnie z możliwości dodania opisu, co ułatwi szybsze dotarcie służb i rozwiązanie wskazanego problemu. Pamiętaj jednak, że w pilnych przypadkach, kiedy jest potrzebna natychmiastowa interwencja Policji, nadal korzystamy z numeru alarmowego 112.