Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w szczególności pieszych i rowerzystów było głównym tematem spotkania profilaktyk społecznej leszczyńskiej Policji z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lesznie.

Jednośladem bezpiecznie do celu” to policyjna ogólnopolska akcja profilaktyczna, której celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo rowerzystów i motocyklistów. Wypadki z udziałem kierujących jednośladami stanowią poważny problem, bo pociągają za sobą poważne konsekwencje, utraty zdrowia, a nawet życia.

9 maja br. w ramach wspomnianej akcji, profilaktyk społeczny leszczyńskiej Policji sierż. szt. Kinga Sobiak spotkała się z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej Zaborowo w Lesznie.

Odbiorcami prelekcji była szczególna grupa uczestników ruchu drogowego, bo osoby z niepełnosprawnościami, których bezpieczeństwo, świadomość oraz znajomość przepisów są dla nas niezmiernie ważne. Dlatego też policjantka w głównej mierze skupiła się na przypomnieniu podstawowych zasad poruszania się po drodze, w tym po drogach pieszo – rowerowych, omówiła znaczenie wybranych znaków drogowych. Profilaktyk wytłumaczyła zasady poruszania się na skrzyżowaniu jezdni z drogą pieszo – rowerową. Zwróciła uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności podczas pokonywania przejazdów drogowo – kolejowych.

Policjantka namawiała uczestników spotkania do korzystania podczas jazdy na rowerze z elementów ochronnych, w tym w szczególności kasku na głowę. Wskazała jak ważne jest korzystanie z elementów odblaskowych szczególnie po zmierzchu.

Sierż. szt. Kinga Sobiak zwróciła też uwagę na zmianę taryfikatora mandatów i zaostrzenie wysokości grzywien oraz punktów karnych za wybrane wykroczenia drogowe.

Osoba niepełnosprawna nie jest wyłączona z odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia w ruchu drogowym. Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego jest represjonowane przez policjantów na tych samych zasadach co w stosunku do innych uczestników ruchu. Funkcjonariusze podczas kontroli drogowej w stosunku do każdej osoby, w tym też osoby niepełnosprawnej dokonują kontroli dokumentów wymaganych do kierowania danego pojazdu.

Na koniec spotkania każdy uczestnik otrzymał kamizelkę odblaskową.

 

Monika Żymełka


 

  • #1
  • #2
  • #3
  • #4