UM Leszno: Remont kamienicy przy Narutowicza odwołany z braku środków
W naszym mieście trwa proces odnowy kamienic, który niestety napotkał na przeszkody finansowe, wpływające na tempo i zakres prac. Pomimo to, miasto nie ustaje w staraniach o poprawę warunków życia mieszkańców.
  • Leszno ogłosiło postępowanie na remont pięciu kamienic, z czego jedno zostało unieważnione.
  • Projekt remontu kamienicy przy ul. Narutowicza 58 zawieszony z powodu przekroczenia planowanego budżetu.
  • W marcu podjęto próbę wznowienia postępowania w sprawie tej kamienicy.
  • Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy ma wspierać remonty w celu poprawy efektywności energetycznej.

W lutym bieżącego roku nasze miasto zainicjowało ambitny projekt mający na celu odświeżenie fasad oraz wnętrz pięciu zabytkowych kamienic. Jednakże, jak to bywa w przypadkach tak szeroko zakrojonych przedsięwzięć, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Problem finansowy spowodował unieważnienie postępowania dotyczącego kamienicy przy ulicy Narutowicza 58, co stanowi przypomnienie, że nawet najlepiej zaplanowane projekty mogą napotkać na niespodziewane przeszkody.

Zadanie to zostało podzielone na pięć odrębnych części, obejmujących remonty budynków przy ulicach: 17 Pułku Ułanów, Leszczyńskich, Lipowej, Narutowicza oraz Wąskiej. Każdy z tych projektów miał na celu nie tylko odnowienie wyglądu zewnętrznego, ale też poprawę efektywności energetycznej, co przyczyniłoby się do obniżenia kosztów utrzymania dla mieszkańców i walki z ubóstwem energetycznym.

W marcu, po pierwszej nieudanej próbie, miasto nie poddało się i ogłosiło nowe postępowanie na remont kamienicy przy ulicy Narutowicza. Jest to krok w kierunku realizacji szerszego celu, jakim jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury mieszkaniowej. Projekt ten wpisuje się w ramy Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, który podkreśla potrzebę poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, mając na uwadze zapewnienie bezpiecznej przyszłości dla nas wszystkich.

Miasto zaangażowane jest w proces informowania społeczności o postępach w realizacji projektu i osiągniętych rezultatach. Działania te mają na celu nie tylko zapewnienie przejrzystości procesu, ale też pokazanie zaangażowania w poprawę warunków życia mieszkańców. Z pewnością mieszkańcy docenią wysiłki włożone w renowację kamienic, które mają szansę przyczynić się do odnowy całych kwartałów i poprawy ogólnego wizerunku miasta.


Źródło: UM Leszno