Dowóz obiadów dla seniorów w Lesznie - jak skorzystać?
Jeżeli znasz kogoś, kto z powodu zdrowia lub niepełnosprawności nie może samodzielnie odebrać obiadu, jest możliwość skorzystania z dowozu posiłków do domu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oferuje tę usługę dla uprawnionych mieszkańców. Sprawdź, jak można złożyć wniosek i jakie są kryteria dochodowe.
  1. Możliwość składania wniosków w Kancelarii MOPR.
  2. Alternatywne metody zgłaszania potrzeby dowozu posiłków.
  3. Kryteria dochodowe dla nieodpłatnych posiłków.
  4. Odpłatność za posiłki dla osób przekraczających kryteria.

Osoby, które wymagają dowozu ciepłych posiłków z powodu choroby lub niepełnosprawności, mogą składać wnioski w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Korczaka 5. Wnioski mogą być również zgłaszane telefonicznie pod numerami 65 520 70 46 lub 65 525 38 76, lub bezpośrednio u rejonowego pracownika socjalnego.

Wnioski mogą być składane nie tylko przez osoby potrzebujące, ale także przez ich bliskich lub opiekunów. Jest to ważne udogodnienie dla tych, którzy nie są w stanie samodzielnie zająć się formalnościami.

Nieodpłatne dostarczanie posiłków jest dostępne dla osób, które spełniają określone kryteria dochodowe. Dla osoby samotnie gospodarującej się kryterium wynosi 1.552 zł, natomiast dla osoby w gospodarstwie domowym - 1.200 zł. Osoby przekraczające te limity dochodowe muszą ponieść koszty posiłków zgodnie z tabelą odpłatności, która jest dołączona do uchwały Rady Miejskiej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ma prawo do weryfikacji sytuacji życiowej osób ubiegających się o dowóz posiłków, aby upewnić się, że pomoc trafia do najbardziej potrzebujących.

Ta inicjatywa MOPR ma na celu wsparcie osób, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie zadbać o ciepły posiłek. Dzięki temu rozwiązaniu osoby te mogą liczyć na regularne, zdrowe posiłki dostarczane bezpośrednio do ich domów, co znacząco poprawia ich jakość życia.


Według informacji z: UM Leszno