MOPR w Lesznie wdraża sąsiedzkie usługi opiekuńcze
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie rozpoczął pilotażowy projekt usług opiekuńczych sąsiedzkich, mających na celu wsparcie seniorów. Usługi te obejmują pomoc w codziennych czynnościach oraz podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną.
  1. Usługi sąsiedzkie dla seniorów do 23 godzin miesięcznie.
  2. Wnioski można składać osobiście lub telefonicznie.
  3. Wymagania dla osób świadczących usługi.
  4. Odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

Seniorzy oraz ich bliscy, którzy dostrzegają potrzebę wsparcia w formie usług sąsiedzkich, mogą składać wnioski w Dziale Pomocy Osobom Starszym MOPR przy ulicy Korczaka 5, pokój nr 5, lub zgłaszać się telefonicznie pod numerami 65 520 97 48 oraz 533 303 171.

Usługi sąsiedzkie mogą być przyznane do 23 godzin miesięcznie i obejmują pomoc w codziennych czynnościach życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ważne jest, aby osoba świadcząca usługi mieszkała w najbliższej okolicy seniora.

Aby zostać osobą świadczącą usługi sąsiedzkie, należy spełnić kilka wymagań. Osoba ta musi być pełnoletnia, nie może być członkiem rodziny ani małżonkiem, wstępnym czy zstępnym osoby, której będzie świadczyć usługi. Konieczne jest także złożenie oświadczenia o zdolności psychofizycznej do świadczenia usług, ukończenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz uzyskanie akceptacji zarówno od osoby, której będą świadczone usługi, jak i organizatora.

Osoby świadczące usługi sąsiedzkie podpisują umowę zlecenie, za którą otrzymują wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia za godzinę pracy. Osoby korzystające z tych usług są zobowiązane do ponoszenia opłat zgodnie z tabelą określoną w § 9 Uchwały nr LXXIV/978/2024 Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2024 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ma prawo do sprawdzenia sytuacji życiowej osób ubiegających się o wsparcie w formie usług sąsiedzkich, aby zapewnić, że pomoc trafia do najbardziej potrzebujących.


UM Leszno