Blisko 60 policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie otrzymało wyróżnienia, odznaczenia oraz awansowało na wyższe stopnie policyjne podczas tegorocznych obchodów Święta Policji.

20 lipca br. o godz. 13.00 w auli Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie uroczyście obchodzono 102. Rocznicę Powołania Policji Państwowej. Rolę gospodarza pełnił Komendant Miejski Policji w Lesznie insp. Krzysztof Nowak wraz z zastępcami podinsp. Sławomirem Glapiakiem i podinsp. Pawłem Prałatem. Udział w uroczystości wzięli Zastępca Prezydenta Miasta Leszna Piotr Jóźwiak, Starosta Leszczyński Jarosław Wawrzyniak oraz policjantki, policjanci i pracownicy leszczyńskiej jednostki.

Na wstępie spotkania dowódca uroczystości podinsp. Krzysztof Nowak złożył meldunek Komendantowi Miejskiemu Policji w Lesznie, po czym został wprowadzony sztandar leszczyńskiej Policji.

Z rąk kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie blisko 60 osób odebrało odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse w stopniach służbowych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu zasług w działalności społecznej i charytatywnej odznaczył brązowym krzyżem zasługi mł. asp. Damiana Gołembskiego – technika kryminalistyki Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego. Akt wręczenia odznaczenia odbędzie się dzisiaj, 21 lipca br.  podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie.

Srebrnym medalem za długoletnią służbę, została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Lucyna Bilińska.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania porządku publicznego wyróżnił nadaniem srebrnej odznaki zasłużony policjant podkomisarzowi Marcinowi Menesowi i aspirantowi sztabowemu Jackowi Poczekajowi. Akt wręczenia powyższych odznaczeń odbędzie się w dniu 30 lipca br. podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Poznaniu.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w służbie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych Komendant Główny Policji wyróżnił przedterminowym awansem w stopniu służbowym i mianował na stopień młodszego inspektora, podinspektora Sławomira Glapiaka – Pierwszego Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie. Na kolejny wyższy stopień służbowy - młodszego inspektora Policji - Komendant Główny Policji awansował podinspektora Pawła Prałata, Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie. Akt wręczenia powyższych awansów odbędzie się podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Poznaniu.

Z okazji jubileuszu 30 rocznicy utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, Zarząd Wojewódzki wyróżnił nadaniem odznaczeń przedstawicielom instytucji samorządowych, prokuratury oraz aktywnym członkom zarządu terenowego od lat wspierających działalność leszczyńskiego związku zawodowego policjantów. Wśród odznaczonych znaleźli się: Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak, Starosta Leszczyński Jarosław Wawrzyniak, Prokurator Rejonowy w Lesznie Przemysław Grześkowiak, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lesznie Małgorzata Handke – Maciuk, Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Ryszard Karmoliński, Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia Kadr i Szkolenia KMP w Lesznie Renata Piotrowiak, Przewodniczący NSZZ Pracowników Policji Zarządu Terenowego przy KMP w Lesznie Jarosław Przezbórski oraz policjantom: podkom. Marcinowi Menesowi, asp. szt. Maurycemu Michalskiemu, sierż. szt. Sebastianowi Stempin.

 

Monika Żymełka

  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7