Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Leszno

Leszczyńscy policjanci wraz z pracownikami Sanepidu docierają do leszczyńskich szkół w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Ostatnio spotkali się z rodzicami uczniów klas VII i VIII w Szkole Podstawowej Nr 4 w Lesznie.

W miesiącu kwietniu br. została zainaugurowana kampania o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pod nazwą „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Kampania organizowana jest przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Istotą kampanii jest rozpowszechnienie, nie tylko wśród dzieci i młodzieży, informacji na temat zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy.

Leszczyńscy policjanci wraz z pracownikami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie w ramach kampanii docierają do leszczyńskich szkół, gdzie podczas zebrań spotykają się z rodzicami młodych ludzi. Podczas tych spotkań prelegenci przekazują informacje na temat konsekwencji zdrowotnych, prawnych jak i społecznych uzależnienia. Całość spotkań poprzedzona jest wyświetleniem spotu „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Policjanci i pracownicy Sanepidu uwrażliwiają rodziców na jakie niepokojące sygnały i zachowania swoich dzieci powinni zwracać uwagę, jak wyglądają opakowania dopalaczy oraz zabronione substancje, a także gdzie można je nabyć. Informują rodziców, gdzie można zwrócić się o pomoc.

Każdy z rodziców podczas spotkania otrzymał broszurę pt. Informator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów Nowe narkotyki - „dopalacze”.

Monika Żymełka