Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Leszno

Wakacje dobiegają końca... Już jutro rozpocznie się nowy rok szkolny, czas wytężonej pracy, dla wszystkich uczniów. Leszczyńscy policjanci, jak co roku, czuwać będą nad bezpiecznym powrotem dzieci i młodzieży do szkoły. Mundurowi zadbają także o ich bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny, zwracając przy tym szczególną uwagę na wszelkie przejawy demoralizacji nieletnich.

Już dziś młodzież świętuje zakończenie letniego wypoczynku. Dlatego leszczyńscy policjanci rozpoczynają sześciodniowe działania „Nielat”, które będą ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa młodym ludziom, a także przeciwdziałanie wybrykom chuligańskim i innym niezgodnym z prawem zachowaniom.

Podobnie jak w innych tego typu akcjach, policjanci będą kontrolować m.in. okolice sklepów, pubów, klubów dyskotekowych oraz parków. Sprawdzą stan trzeźwości małoletnich oraz to, czy nie posiadają przy sobie, bądź też nie znajdują się pod wpływem działania środków odurzających. W przypadku ujawnienia nietrzeźwej osoby małoletniej zostanie ona przewieziona do komendy Policji, a o całym zdarzeniu powiadomieni zostaną jej rodzice bądź opiekunowie, którzy zobowiązani będą do odbioru dziecka. O każdym przypadku ujawnienia nietrzeźwego małoletniego zostanie powiadomiony również sąd rodzinny.

Funkcjonariusze będą monitorować także rejony placówek handlowych i gastronomicznych pod kątem legalności sprzedaży alkoholu, a przede wszystkim przestrzegania przepisów dotyczący zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. W przypadku ujawnienia takiego przestępstwa sprawa zostanie skierowana do sądu, a następnie po jej rozstrzygnięciu Policja wystąpi z wnioskiem do organu wydającego, o cofnięcie pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

Policyjne działania zakończą się w poniedziałek 6 września.

Apelujemy do młodzieży o kulturalne świętowanie zakończenia wakacji. Jednocześnie przypominamy, że wobec małoletnich, którzy dopuszczą się łamania prawa zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. Każdorazowo informacja o takich przypadkach będzie przekazywana do Sądu Rodzinnego, który podejmie dalsze decyzje w tych sprawach.